Modlitwa S.O.S

MODLITWA S.O.S.

Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich (Mt.18, 20)

Modlitwa wstawiennicza jest ważną częścią posługi Odnowy w Duchu Świętym.

Dlatego gdy potrzebujesz szybko modlitwy np. w związku z czyjąś operacją, trudną decyzją, którą trzeba podjąć, czy innymi ważnymi sprawami wówczas możesz przesłać prośbę o modlitwę w konkretnej intencji (opis intencji) SMS-em na nr:

574 681 678

zgodnie z zasadami:

       *  nie dzwonimy, tylko wysyłamy SMS

       *   opisujemy intencje

       *  nie podajemy swoich danych osobowych

Intencja rozsyłana jest do osób zaangażowanych w modlitwę SOS.

Osobą chcące włączyć się do modlitwy SOS prosimy o wysłanie wiadomości SMS na powyższy numer o treści: Imię i nazwisko, chcę się modlić (np. Jan Kowalski, chcę się modlić). Zapisane osoby będą otrzymywać intencje do modlitwy. Ważne jest, żeby w jednej intencji modliło się jak najwięcej osób.

Jednoczymy się wówczas na modlitewnie tam, gdzie jesteśmy i w formie jakiej chcemy i na jaką pozwalają nam nasze warunki życia zawodowego czy rodzinnego powierzając Panu Bogu te sytuacje.